Dobry Fotograf # 5 Portret męski i jego znaczenie

Przez lata a nawet wieki mężczyzna był portretowany z konieczności. W przeciwieństwie do kobiet, które bywały muzami, kochankami, ucieleśnieniem cnót i piękna, mężczyzna był najczęściej władcą, czasem postacią mityczną, a najczęściej tłem dla kobiety.

Przy wszechobecnej obecności kina i telewizji oczywiste stało się jak ważne są dla meżczyzn postacie, które mogłyby być wzorem. Paradoksalnie najwyraźniejsze postacie męskie w kinie potwierdzają moją tezę o powolnym procesie erozji męskości. Postacie takie jak Lee Marvin, Telly Savalas, Patrick Steward czy Kird Douglas albo Alain Delon to dla wielu współczesnych nic nie mówiące nazwiska. tymczasem porzez wiele lat stanowili wzorce męskości – każdy inny. Nad wszystkimi zaś królował Humprey Bogart.

Dziś w kulturze masowej oferuje się nam mężczyznę “metroseksualnego”. Mężczyzna zostaje spychany z postumentu – ba – nawet ze sceny by dać miejsce “nowym istotom”, których zadaniem jest totalna normatywność.

Tymczasem każdy mężczyzna to inny wszechświat. Przy braku wzorców jak ma być bohaterem, przewodnikiem, zdobywcą czy w końcu samcem? Od właśnie samca oczekuje kobieta aktywności, dynamiki, działania, które ją wprowadzi w jej ulubiony stan – bycia w centrum zainteresowania. Ale aby to się stało mężczyzna musi być pewny siebie, posiąść narzędzia i wiedzę oraz być siebie świadomy. Jak uzyskać świadomość siebie? To temat na osobny artykuł.

Published by Pan Fotograf

Zawodowy fotograf Artystyczna fotografia produktowa Akt Portret kobiecy i męski

Napisz swój komentarz

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: